Δημοσιεύσεις εταιρικών ισολογισμών

Στοιχεία εταιρίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΝΙΔΗ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΦΜ: 998755663
ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 043559506000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2 ΧΛΜ ΤΡΙΛΟΦΟΥ - ΕΠΑΝΩΜΗΣ, Τ.Θ. 1827, 57500, ΤΡΙΛΟΦΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2392064370
FAX:
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.sxoliotisfysis.eu
EMAIL: info@sxoliotisfysis.eu

Ισολογισμοί εταιρίας

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61161/62/Β/06/0160 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 043559506000
Ισολογισμός οικονομικού έτους 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ. Μ.Α.Δ. 61161/62/Β/06/0160
Ισολογισμός οικονομικού έτους 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) ΑΡ. Μ.Α.Δ. 61161/62/Β/06/0160
Ισολογισμός οικονομικού έτους 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ. Μ.Α.Δ. 61161/62/Β/06/0160